سفارش تبلیغ
ثبت دامنه و میزبان هاست ایران
هر گاه مؤمن را ساکت دیدید، بدو نزدیک شوید که حکمت القا می کند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]